Podpora nováčikov

V programe podpory nováčikov sme pripravení finančne podporiť aktívnych jedincov, ktorí splnia vopred stanovené podmienky, a to sumou až do výšky 1500 EUR v období prvých troch mesiacov spolupráce.


Kritériá splnenia podmienok definujeme pri osobnom pohovore.


Tento program spustíme v priebehu roka 2022.