Bazény - RealBand s.r.o.

Bazény


Firma POOL-TECH ® sa založila dňa 01.02.2001 v Dunajskej Strede.


Začiatkom prechodu do 21. storočia úvahy o založení podnikateľského subjektu pre dodávku a montáž bazénov , wellness zariadení boli opodstatnené , nakoľko v trhovom prostredí sa nachádzal značný , nevyužitý potenciál v oblasti dodávok bazénov, bazénovej technológie a servisných služieb pre starostlivosť o zákazníkov. V roku 2012 sa založila spoločnosť pool tech s.r.o. ako prirodzený vývoj ďalšej úrovne podnikania .


Dnes firma pôsobí na trhu pôsobnosťou po celom území Slovenskej republiky , Rakúska a Maďarska. Firma hneď po jej založení začala budovať svoje miesto na trhu , prijala zamestnancov, ktorých školenie a vzdelávanie sa uskutočnilo v rámci firemných aktivít, prispôsobením sa požiadavkám certifikácií a potrebných osvedčení pre výkon odbornej činností spoločnosti. Kvalita dodávaných produktov, prístup k odberateľom ale aj k dodávateľom tvoria podstatu našej podnikovej filozofie .Naša činnosť sleduje najnovšie inovácie producentov , ktorého súčasťou sme aj my v rámci neustáleho vývoja v dodávke a aplikácií ťažkých fólií na báze z m PVC.


Čo Vám ponúkame ?


Poradenstvo a servis v oblasti projektovania a výstavby rodinných, hotelových bazénov, wellness zariadení , kúpalísk a plavární


Výstelku bazénov ťažkou fóliou odborným personálom


Dodávku a montáž úpravní bazénových vôd


Predaj bazénovej chémie


Chemickú úpravu bazénových vôd


Ponúkame Vám servisné služby v oblasti starostlivosti o Váš bazén


V rámci diverzifikácie našej činnosti dodávame a realizujeme hydroizolačné systémy z m PVC


Ďakujeme že sta s nami !


Kontakt: bazeny@realband.sk