Vzdelávanie

Je pre nás nesmierne dôležité, aby každý člen nášho tímu rozumel tomu, čo robí.


Preto sme založili realitnú akadémiu, kde si nielen nováčikovia rozšíria svoje znalosti o realitnom trhu a jeho fungovaní.


Samozrejmosťou je aj pravidelné vzdelávanie sa v obchodnej komunikácii a učenie sa zásadám etického správania v procesoch potrebných k bezproblémovému a úspešnému dokončeniu obchodu.